Welkom

“Kwaliteit is geen toeval”

We heten u van harte welkom in onze scholengroep Opvoeding en Onderwijs Izegem.

Ons schoolbestuur staat in voor de organisatie van kleuter- en lager onderwijs en telt ongeveer 3400 leerlingen tussen de 2,5 en 13 jaar en 390 personeelsleden verspreid over negen scholen uit Izegem, Lendelede, Emelgem en Ingelmunster.

Binnen onze structuur werd gekozen voor een centraal secretariaat van waaruit het financieel beheer, investeringen en personeelsbeheer worden aangestuurd onder leiding van een coördinerend directeur.
Iedere school blijft echter haar eigenheid behouden met aandacht voor een eigen pedagogisch project, o.l.v. de lokale directeur. Het directieteam wordt aangestuurd door een pedagogische coördinerende directeur die als integratiemanager onze scholen onderwijskundig met elkaar verbindt. De lokale directeur blijft over haar eigen werkingsmiddelen beschikken.

Met een dynamisch team van bestuurders en directies willen we de vele uitdagingen voor een nieuw tijdperk binnen het katholiek basisonderwijs in de regio aangaan.

Uitdagingen voor de toekomst

Scholen staan voor grote uitdagingen. Enerzijds moeten ze zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en een professioneel uitgebouwde zorgstructuur. Anderzijds moeten scholen heel wat investeren in goed uitgeruste en energiezuinige schoolgebouwen en in digitale en andere leermiddelen (zoals computers, tablets en digitale schoolborden).

Bovendien wordt ook de regelgeving waaraan scholen moeten voldoen steeds complexer. Daarenboven worden alle scholen in Vlaanderen geconfronteerd met een daling van de werkingsmiddelen (het bedrag dat een school per leerling ontvangt voor de werking van de school : pedagogisch materiaal, stookkosten, onderhoud, uitgezonderd de loonkosten van het onderwijzend personeel).

Als bestuur engageren we ons om de belangen van alle scholen op een gelijkwaardige manier te behartigen. We zijn er niet alleen van overtuigd dat onze beheersstructuur de best mogelijke optie naar de toekomst is, maar we stellen ook vast dat door de krachten te bundelen er meer mogelijkheden ontstaan om de uitdagingen op verschillende domeinen aan te gaan.

Deze krachtenbundeling zorgt voor meer slagkracht en dynamiek. Zo kan dit de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen verbeteren, met behoud van de eigenheid binnen iedere vestiging.