Maandelijks archief: juni 2018

Prizma en Opvoeding en Onderwijs samen één VZW

MEDEDELING VAN HET SCHOOLBESTUUR

Besturen scholengroep Prizma en scholengroep Opvoeding en Onderwijs vormen samen één VZW.

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Krachtige schoolbesturen, efficiënte samenwerking tussen scholen en de modernisering van het onderwijs zijn ook in onze regio heel belangrijk.

De schoolbesturen van vzw Prizma (katholieke middelbare scholen in Izegem, Lendelede en Ingelmunster) en vzw Opvoeding en Onderwijs (katholieke basisscholen in Izegem, Emelgem, Lendelede en Ingelmunster) hebben, na intense gesprekken tijdens de voorbije maanden, besloten om op korte termijn samen 1 vzw-schoolbestuur te vormen. De komende maanden zal verder worden gewerkt aan de realisatie van deze fusie.

De nieuwe scholengroep wil vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Alle scholen willen iedereen van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond gastvrij verwelkomen. Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders en personeelsleden uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

Op 18 juni zijn alle overleg- en inspraakorganen van beide scholengroepen tijdens een gezamenlijke infovergadering geïnformeerd.

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe beheerstructuur de best mogelijke optie is voor de toekomst van het katholiek onderwijs in onze regio. Deze krachtenbundeling zal er voor zorgen dat alle scholen over meer slagkracht en dynamiek beschikken om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen met respect voor de eigenheid van iedere school verder te verbeteren.

De nieuwe scholengroep telt momenteel 5412 leerlingen (3170 leerlingen in het basisonderwijs en 2242 in het middelbaar onderwijs), en ongeveer 720 personeelsleden. Ze reikt ook de hand aan omliggende schoolbesturen om mee dit project te realiseren.

Volgende scholen maken deel uit van de nieuwe scholengroep :

VZW Opvoeding en Onderwijs

 • Vrije basisschool Heilige Familie, Izegem
 • Vrije basisschool Sint-Rafaël, Izegem
 • Vrije basisschool Sint-Tillo, St-Jozef Izegem
 • Vrije basisschool Heilig Hart, Izegem
 • Vrije basisschool Sint-Vincentius, Lendelede
 • Vrije basisschool Sint-Pieter, Emelgem
 • Vrije basisschool Centrumschool-Sint-Jozefsschool, Ingelmunster
 • Vrije basisschool O.L.Vrouwschool, Ingelmunster
 • Buitengewoon lager onderwijs De Zonnebloem, Izegem

VZW Prizma

 • Prizma Middenschool Izegem
 • Prizma Middenschool Lendelede
 • Prizma Middenschool Ingelmunster
 • Prizma Campus College Izegem
 • Prizma Campus IdP Izegem
 • Prizma Campus VTI Izegem