Inschrijven

Bron: onderwijs.vlaanderen.be

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.

Vooraf inschrijven

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Vraag al een eerste keer informatie aan de school als je kind 9 of 10 maanden is.

Bekijk bij de inschrijving het ‘Starterspakket: naar de kleuterklas’. Je vindt er onder meer een informatieboekje met 21 tips en een spelletje om met je kind te praten over de kleuterklas.

Zindelijk?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

De school mag jou natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining, en met je overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Met vragen kan je ook terecht bij Kind en Gezin .

Buitengewone kleuterschool

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata.

Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.

Niet verplicht, wel een aanrader

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht.

Maar het loont zonder meer de moeite.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

6-jarige leerlingen kunnen in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch maar starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid).


Extra informatie

Verwante pagina’s